Tìm kiếm
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Voyage au Vietnam Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc.
Danh mục chính
Danh mục tin tức
Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết, thân nhân được hưởng những quyền lợi gì về BHXH?
Xem tất cả
Mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào?
Xem tất cả
Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất?
Xem tất cả
Thân nhân của người chết phải đủ những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng? Mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu?
Xem tất cả
Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần?
Xem tất cả
Liên kết website
BHXH huyện Bình Lục: Đánh giá kết quả hoạt động Đại lý thu 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 6/7/2019 4:33:35 PM

Ngày 31/05/2019, BHXH Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Vũ Ngọc Minh - Giám đốc BHXH huyện Bình Lục, Ông Lê Ngọc Hanh - Chủ tịch Hội Nông Dân huyện, Bà Nguyễn Thị Điệp - Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện, ông Đinh Hữu Bính -  Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Lục, bà Tạ Thị Hằng – Giám đốc Bưu điện huyện, đại diện lãnh đạo UBND 13 xã, thị trấn và nhân viên thuộc các đại lý thu tại xã, thị trấn, nhân viên bưu điện trên địa bàn huyện Bình lục.

 

bl201901.jpg 

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thái Sơn – chuyên viên bộ phận thu báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống đại lý 5 tháng đầu năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Kết quả trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có sự tiến bộ vượt bậc. Mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu là một trong những giải pháp hết sức quan trọng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Theo thống kê tổng số đại lý thu trên địa bàn huyện Bình lục năm 2018 đối với UBND xã là 11 đại lý thu gồm 11 điểm thu, đơn vị sự nghiệp 01 đại lý thu – Trung tâm y tế huyện gồm 16 điểm thu, tổ chức chính trị - xã hội là 02 đại lý thu -  Hội Phụ Nữ huyện và Hội Nông dân huyện gồm 31 điểm thu.  Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2019 đối với UBND xã tăng 02 đại lý, tổ chức chính trị xã hội tăng 7 điểm thu góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; trình tự, thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ đến người dân trên địa bàn huyện Bình lục

Các đại lý thu đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhiều đại lý đã bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, xuống trực tiếp từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, điện thoại nhắc nhở khi đến thời hạn nộp BHXH tự nguyện và khi thẻ BHYT hộ gia đình gần đến thời gian gia hạn tái tục. Việc nộp tiền  vào tài khoản, lập danh sách đối tượng tham gia gửi BHXH huyện được thực hiện kịp thời, đúng hạn, luôn tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát tài chính. Qua đó, khẳng định hệ thống đại lý có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Về phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, số người tham gia BHYT 5 tháng đầu năm 2019 cao hơn so với năm trước: 5 tháng đầu năm  2018 số người tham gia BHYT đạt 9.525 người, 5 tháng đầu năm 2019 đạt 12.953 người (tăng 135% so với cùng kỳ năm trước), BHYT có bước phát triển mạnh về số người tham gia, Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được đảm bảo cân đối, có kết dư song vẫn đảm bảo chế độ quyền lợi cho người tham gia trong quá trình thụ hưởng, tạo niềm tin lớn trong nhân dân, đây chính là tiền đề đẩy nhanh số người tham gia BHYT. Số người tham gia BHXH tự nguyện lũy kế đến tháng 5/2018 là 168 người, đến cuối năm 2018 số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 240 người. Tính đến thời điểm hết tháng 5 năm 2019 số người tham gia BHXH tự nguyện là 708 người( đạt 96.72% kế hoạch BHXH tỉnh giao)

Trong báo cáo kết quả hoạt động của các Đại lý qua các tháng, đã đánh giá và biểu dương những kết quả hoạt động nổi bật của các đại lý thu trong 5 tháng đầu năm 2019, các đại lý thu đã tuyên truyền vận động được 12.953 người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, và vận động 405 người tham gia BHXH tự nguyện, riêng cán bộ viên chức BHXH Bình Lục theo phát động thi đua của BHXH tỉnh đã vận động được 63 người tham gia BHXH tự nguyện tạo sức lan tỏa lớn đến các đại lý thu khi có sự vào cuộc trực tiếp của cán bộ, viên chức cơ quan BHXH huyện.

 

 

bl201902.jpg 

 

Ông Vũ Ngọc Minh - Giám đốc BHXH huyện quán triệt các đại lý thấy rõ

trách nhiệm trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH TN, BHYT

 

Tuy đạt được những kết quả trên nhưng theo đánh giá của Giám đốc BHXH huyện Bình lục tại Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động đại lý thu trên địa bàn huyện Bình lục, với mạng lưới 90 điểm thu BHXH, BHYT của các đại lý trải rộng trên địa bàn toàn huyện thì kết quả đó chưa xứng tầm.

Những hoạt động của đại lý thời gian qua, đánh giá những mặt đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các đại lý thu, Hội nghị đã giành thời gian cho các đại lý tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị và nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác khai thác phát triển đối tượng. Đồng chí Vũ Ngọc Minh  - Giám đốc BHXH huyện đã tiếp thu, trả lời, giải đáp những vướng mắc mà các đại lý đã gặp trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng hướng dẫn thêm các quy định như công văn 570/BHXH-QLT của BHXH tỉnh Hà nam về triển khai hệ thống về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày 26/04/2019, công văn 1822/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về tài liệu tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình ngày 28/05/2019, kèm theo các giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2019 và các năm tiếp theo. Điển hình như việc in quá trình tham gia BHXH tự nguyện 5 năm có đóng dấu của cơ quan BHXH huyện với mục đích tạo niềm tin tham gia BHXH tự nguyện cũng lan tỏa chế độ, chính sách đến người xung quanh.

Với hy vọng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các nhân viên đại lý sẽ góp phần giúp cho BHXH huyện Bình Lục thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và BHXH cho mọi người lao động, vì mục đích an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương./.

 

Thái Sơn – BHXH huyện Bình Lục


Các tin đã đăng
BHXH Bình Lục triển khai Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và triển khai công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình.
Cán bộ công nghệ thông tin và những nỗ lực, sáng tạo từ cơ sở
Chi đoàn VP BHXH tỉnh: Mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2019
BHXH tỉnh Hà Nam thăm và tặng quà gia đình có người thân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.
BHXH tỉnh Hà Nam: Vượt chỉ tiêu kế hoạch thu, nợ đọng giảm mạnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh và BHXH tỉnh
BHXH huyện Bình Lục đối thoại với người lao động và nhân dân xã An Nội về BHYT và BHXH tự nguyện.
Liên hoan văn nghệ Khối thi đua Văn hóa - Xã hội
BHXH tỉnh quán triệt, triển khai QĐ số 889/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành quy tắc ứng xử của CCVC, NLĐ làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.
BHXH Hà Nam: Tri ân thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ
BHXH Hà Nam: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức BHXH, BHYT cho nhân viên đại lý thu
Hà Nam: Năm học 2017 – 2018 đạt 99,98% HSSV tham gia BHYT
BHXH tỉnh Hà Nam: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
BHXH tỉnh Hà Nam tập huấn nghiệp vụ: Khai thác và thu nợ; Quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thanh tra kiểm tra.
Mức lương tối thiểu vùng

Công chc, viên chc

1 490 000 đ

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Phủ Lý, huyện Duy Tiên, Kim Bảng

3 250 000 đ

Doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân

2 920 000 đ

BHXH Thất Nghiệp

BHXH Thất nghiệp

Điều kiện hưởng

Mức hưởng

Đóng đủ 12 tháng -> dưới 36 tháng

3 tháng

Đóng đủ 36 tháng -> dưới 72 tháng

6 tháng

Đóng đủ 72 tháng -> dưới 144 tháng

9 tháng

Đóng từ đủ 144 tháng trở lên.

12 tháng

BHYT Học sinh, sinh viên

Mức đóng chung: 1.490.000 x 4,5%

Học sinh, sinh viên thuộc Đối tượng:

Trách nhiệm đóng

Người tham gia

NSNN hỗ trợ

Cận nghèo


100%

Khác

70%

30%

Bình chọn
Bạn thường tìm thông tin bảo hiểm ở đâu
Đến cơ quan BHXH
Trên mạng Internet
Từ nguồn khác
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Bán ra
AUD 15835.27
CAD 17636.76
CHF 23923.76
DKK 3508.89
EUR 26391.85
GBP 28249.13
HKD 2980.64
INR 336.84
JPY 224.6
KRW 20
KWD 79082.82
MYR 5594.04
NOK 2619.16
RUB 385.47
SAR 6414.51
SEK 2431.64
SGD 16842.31
THB 767.62
USD 23265
Nguồn Vietcombank  
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 233
   Tổng số truy cập : 8051669
   Tổng số Hits : 7488504

Copyright © 2012 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam
Số 114 - Đường Nguyễn Viết Xuân – Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.854.272         Fax: 02263.853.304         Email: bhxhhanam@gmail.com
Hotline: 1. Tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN: 02263.843.320; 2. Tiếp nhận phản ánh hành vi tiêu cực của cán bộ, viên chức: 02263.855.662

Website là Công trình thanh niên của Chi đoàn VP BHXH tỉnh Hà Nam chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH tỉnh Hà Nam
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang