Tìm kiếm
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Voyage au Vietnam Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc.
Danh mục chính
Danh mục tin tức
Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết, thân nhân được hưởng những quyền lợi gì về BHXH?
Xem tất cả
Mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào?
Xem tất cả
Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất?
Xem tất cả
Thân nhân của người chết phải đủ những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng? Mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu?
Xem tất cả
Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần?
Xem tất cả
Liên kết website
Chức năng nhiệm vụ của BHXH tỉnh Hà Nam 4/6/2012 4:07:40 PM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 1606/QĐ-BHXH ngày 16/9/1997 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1998. Thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 21/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 01/01/2003, Bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam chính thức sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm mới thành lập, BHXH tỉnh có 05 Phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thành phố với 49 công chức, viên chức, người lao động; đến nay, đội ngũ công chức, viên chức BHXH tỉnh trưởng thành cả về số lượng và chất lượng với 11 Phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thành phố; tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng là 244 người. Trong đó: trên đại học: 17 người, đại học: 196 người, cao đẳng: 9 người, trung cấp và tương đương: 19 người; Lý luận chính trị: cao cấp: 11 người; trung cấp: 31 người; quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp: 02 người, chuyên viên chính: 58 người, chuyên viên: 140 người.

Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Hà Nam đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phạm vi đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng mở rộng theo hướng phát triển bền vững. Nếu năm 1998, số người tham gia BHXH là 19.698 người, thì năm 2017 là 118.000 người, tăng 6 lần so với năm 1998. Cùng với đối tượng tham gia BHXH, đối tượng tham gia BHYT được mở rộng và tăng trưởng với tốc độ nhanh: năm 1998, số người tham gia BHYT khoảng 81.000 người, đến năm 2017, toàn tỉnh có 681.000 người tham gia BHYT, tăng gấp 8,4 lần so với năm 1998; tỷ lệ bao phủ đạt 84,5%.

Số thu BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao từ 3-7%: năm 1998, số thu BHXH, BHYT là 20,3 tỷ đồng, năm 2017 số thu gần 2.000 tỷ đồng, tăng 97 lần so với năm 1998.

Song song với công tác thu BHXH, BHYT, công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH luôn được BHXH tỉnh Hà Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc giải quyết chế độ được thực hiện theo đúng quy trình, đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo công khai, nhanh chóng kịp thời, đúng chế độ, quyền lợi của người tham gia BHXH. Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã giải quyết trên 336.000 hồ sơ hưởng BHXH các loại; số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH các loại lên đến gần 9.500 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, giải quyết khoảng 50.500 hồ sơ hưởng BHXH các loại hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản; Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền: 1.900 tỷ đồng (gấp 23 lần so với năm 1998. Hiện nay, BHXH tỉnh Hà Nam quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 44.000 người (tăng 13.000 người so với năm 1998), việc chi trả được thực hiện trước ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn, kịp thời, đến tận tay đối tượng, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận.

20 năm qua, mặc dù chính sách BHYT có nhiều thay đổi song công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo duy trì ổn định; người tham gia BHYT được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến. Năm 1998 có 109.000 lượt bệnh nhân KCB BHYT với chi phí 3,2 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng lên trên 950.000 lượt người với tổng số tiền chi trả hơn 650 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tạo niềm tin cho nhân dân, người lao động và người thụ hưởng đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh số người tham gia BHXH, BHYT thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án BHYT toàn dân của Chính phủ.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh luôn quan tâm tới việc xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức, đoàn thể của đơn vị, chăm lo đời sống và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, những năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì (giai đoạn 2012 - 2016), Huân chương Lao động Hạng Ba (giai đoạn 2005 - 2009); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (giai đoạn 2003 – 2005, giai đoạn 2011 - 2013) và Cờ thi đua (năm 2016); UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen....

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ... góp phần vào thành tích chung của Ngành và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                          Nguyễn Thị Thúy Liễu

                                                                                                    Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam


Các tin mới cập nhật
Các tin đã đăng
Mức lương tối thiểu vùng

Công chc, viên chc

1 490 000 đ

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Phủ Lý, huyện Duy Tiên, Kim Bảng

3 430 000 đ

Doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân

3 070 000 đ

BHXH Thất Nghiệp

BHXH Thất nghiệp

Điều kiện hưởng

Mức hưởng

Đóng đủ 12 tháng -> dưới 36 tháng

3 tháng

Đóng đủ 36 tháng -> dưới 72 tháng

6 tháng

Đóng đủ 72 tháng -> dưới 144 tháng

9 tháng

Đóng từ đủ 144 tháng trở lên.

12 tháng

BHYT Học sinh, sinh viên

Mức đóng chung: 1.490.000 x 4,5%

Học sinh, sinh viên thuộc Đối tượng:

Trách nhiệm đóng

Người tham gia

NSNN hỗ trợ

Cận nghèo


100%

Khác

70%

30%

Bình chọn
Bạn thường tìm thông tin bảo hiểm ở đâu
Đến cơ quan BHXH
Trên mạng Internet
Từ nguồn khác
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 439
   Tổng số truy cập : 8548177
   Tổng số Hits : 8070704

Copyright © 2012 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam
Số 114 - Đường Nguyễn Viết Xuân – Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.854.272         Fax: 02263.853.304         Email: bhxhhanam@gmail.com
Hotline: 1. Tư vấn giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN: 02263.843.320; 2. Tiếp nhận phản ánh hành vi tiêu cực của cán bộ, viên chức: 02263.855.662

Website là Công trình thanh niên của Chi đoàn VP BHXH tỉnh Hà Nam chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập BHXH tỉnh Hà Nam
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang